Çadır

• Çadır inşaat sahələri və digər məqsədlər üçün istifadə olunan hər növ çadır modelləri- iki tərəfi PVC -dən ibarət poliefir plastik materialdan hazırlanmış və isti üfürmə maşınları ilə əlavə olunaraq vahid bir parça vəziyyətinə gətiriləcək xarici örtükdür,
• Günəşin ultrabənövşəyi şüalarına, -30 0 C ilə +700 C arasında istiliyə, eroziyaya, silsium turşusuna davamlı olacaqdır.
• Parlaq xarici səthi çirk, göbələk, yosun girməyəcək şəkildə qatlana bilən, çürüməyən və asanlıqla təmir oluna bilər.