İdman sahələri

•Hər ölçüdə FİFA və UEFA tələblərinə uyğun süni və təbii çimdən istifadə olunaraq bütün idman sahələrinin hazırlanması və üstünün örtülməsi,
• İstənilən ölçüdə və həcmdə yığma və dəyişməz Tribunaların hazırlanması.